Przedsiębiorczość

W Podkarpackiem od kilku lat w ramach takich obszarów funkcjonują dwie specjalne strefy ekonomiczne: Tarnobrzeska Specjalna Strefa Ekonomiczna WISŁOSAN oraz Specjalna Strefa Ekonomiczna EURO-PARK Mielec, przy czym mielecką SSE utworzono jako pierwszą tego typu w Polsce. Podkarpackie SSE doprowadziły do stopniowego ograniczania skutków strukturalnego bezrobocia, które zrodziło się w wyniku upadku całych gałęzi przemysłu. Dodatkowo ich funkcjonowanie umożliwiło:

  • zagospodarowanie istniejącego majątku przemysłowego i infrastruktury gospodarczej
  • rozwój określonych dziedzin działalności gospodarczej oraz nowych rozwiązań technologicznych
  • wzrost konkurencyjności towarów i usług

Inną formą inicjowania obszarów aktywności gospodarczej jest powołany w 2003 r. Podkarpacki Park Naukowo-Technologiczny. Jego najważniejszy cel to transfer technologii i pobudzanie innowacyjności wśród przedsiębiorców, działających w jego obszarze terenie, ale także i co najważniejsze – wykorzystanie potencjału regionalnego sektora akademickiego i naukowo-badawczego dla rozwoju przedsiębiorczości i wzmocnienie konkurencyjności przedsiębiorstw działających na lokalnym rynku.

Południowo-wschodnia Polska, a więc tereny województwa podkarpackiego, związane są od niemal wieku z funkcjonowaniem przemysłu lotniczego. Wykorzystanie tego potencjału i jednocześnie próba stworzenia swoistego konsorcjum lotniczego stały się fundamentem powołania Stowarzyszenia Grupy Przedsiębiorców Przemysłu Lotniczego „Dolina Lotnicza-Aviation-Valley”. Jego działalność ma doprowadzić przekształcenia Podkarpackiego w liczący się w Europie region lotniczy.

źródło: www.umwp.podkarpackie.pl